Wat is Pensioenmenu.nl?

Pensioenmenu.nl is een website die kleine werkgevers in staat stelt om tegen lage kosten, voor hun werknemers, toch een goed en betrouwbaar pensioen te regelen. Bij Pensioenmenu.nl werken mensen die je kunnen helpen met het controleren of je werknemers onder een Bedrijfstakpensioenfonds of CAO vallen. Daarnaast kunnen ze je begeleiden bij je aanvraag. Pensioenmenu.nl is nadrukkelijk geen adviseur. Voor advies kun je terecht bij www.psk.nl

Wat is de Nu Pensioenrekening?

De toekomst vraagt om nieuwe oplossingen. Om een pensioenregeling die eenvoudig is en verantwoord met het geld van de werknemers omgaat. Daarom is er de Zwitserleven Nu PensioenRekening, een product van Zwitserleven en Zwitserleven PPI. Een nieuwe en andere manier om pensioen op te bouwen. Helemaal van nu.

Hoe zit het met het beleggingsbeleid?

De Nu PensioenRekening is een product van Zwitserleven en Zwitserleven PPI. Voor de vijfde keer op rij is Zwitserleven als verzekeraar de meest verantwoorde belegger van ons land. Dat blijkt uit onderzoek dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft gedaan voor haar jaarlijkse Benchmark Verantwoord Beleggen door Verzekeraars in Nederland.

Hoe krijgen mijn werknemers inzicht in hun pensioen?

Op een persoonlijke website kunnen de werknemers zien hoeveel hun beleggingen op dat moment waard zijn. En hoeveel pensioen hij hiervoor later kan krijgen. In de online pensioenplanner van Zwitserleven kan hij bovendien zien hoeveel pensioen hij later in totaal krijgt. Niet alleen het pensioen bij Zwitserleven maar ook de AOW en pensioenen die bij eerdere werkgevers zijn opgebouwd. Bruto en hoeveel er netto overblijft. Bekijk de demo.

Waarom moeten alle werknemers meedoen als ik de Nu PensioenRekening voor mijn werknemers regel?

Als je als werkgever een pensioentoezegging doet, dan geldt dit als arbeidsvoorwaarde voor al je werknemers. Het is niet mogelijk om voor één of meer van je werknemers een uitzondering te maken. Ook als je met één van uw werknemers iets anders wilt afspreken, houden zij toch gelijke rechten op pensioen. En brengt het voor jou extra verplichtingen met zich mee om deze gelijke rechten te borgen. Een adviseur kan voor je uitzoeken of er werknemers zijn die niet onder dezelfde arbeidsvoorwaarde vallen. Het is daarom niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten. Ook kan een werknemer zelf geen afstand doen van pensioenopbouw in de regeling. Voor een goede adviseur ga je naar www.psk.nl!

Voor mijn bedrijf geldt een cao. Kan ik dan online een Nu PensioenRekening voor mijn werknemers sluiten?

Als je bedrijf onder een cao valt, is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening online te sluiten. Een adviseur kan voor je uitzoeken of de Nu PensioenRekening binnen de cao past. In dat geval is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten. Voor een goede adviseur ga je naar www.psk.nl!

De pensioenregeling van mijn bedrijf valt onder een BPF. Kan ik via Pensioenmenu.nl het pensioen voor mijn bedrijf regelen?

Dit kan alleen een adviseur voor je uitzoeken. Zo moet het BPF bijvoorbeeld eerst toestemming geven als je het pensioen via Pensioenmenu.nl wilt laten regelen. Daarom is het niet mogelijk om de Nu PensioenRekening zonder advies online te sluiten. Voor een goede adviseur ga je naar www.psk.nl!

Waarom kan ik niet meer dan 10 werknemers invoeren?

De Nu PensioenRekening bieden wij online aan voor bedrijven met maximaal 10 werknemers. Werken er bij jouw bedrijf meer dan 10 werknemers? Dan is het verstandig om een adviseur in de hand te nemen. Voor een goede adviseur ga je naar www.psk.nl!

Wat gebeurt er met het pensioenkapitaal als mijn werknemer overlijdt voordat zijn pensioen ingaat?

Dan is de beleggingswaarde bestemd voor het pensioen voor de partner en eventueel voor de kinderen van de (ex-)werknemer. De hoogte van dit pensioen hangt af van de waarde van de beleggingen op dat moment. Als de beleggingswaarde laag is, dan is het pensioen voor de partner of kinderen niet genoeg om het verlies aan inkomsten te compenseren.

Wat kan mijn werknemer aan pensioenbedrag verwachten?

Hoe hoog de beleggingswaarde op de pensioendatum is, weet de werknemer niet exact voordat hij met pensioen gaat. Beleggen brengt risico met zich mee. De werknemer heeft kans op een hoger, maar ook op een lager dan verwacht resultaat. De werknemer weet ook nog niet precies hoeveel pensioen hij met de beleggingswaarde kan kopen. Bijvoorbeeld omdat de prijs van dit pensioenproduct ieder moment kan veranderen, of omdat een andere verzekeraar hier een andere prijs voor vraagt.

Tot hij met pensioen gaat, laat Zwitserleven PPI de werknemer op zijn persoonlijke website alleen voorbeeldbedragen van het pensioen zien. Hiermee heeft hij dus geen zekerheid over de hoogte van zijn pensioenuitkering.

Wat is er geregeld bij overlijden van de werknemer?

Voor jouw werknemer verzeker je een eenmalig bedrag van 4 maal het bruto jaarloon. Dit doe je alleen als de werknemer een partner heeft en zolang de werknemer bij jou in dienst is. Hiervoor betaalt de werkgever iedere maand risicopremies. Zodra de werknemer uit dienst is, is hij niet meer verzekerd voor het eenmalige bedrag bij overlijden.

Overlijdt de werknemer? Dan keren we 4x het jaarloon aan de werkgever uit als de werknemer overlijdt. Dit bedrag is voor de partner of kinderen van de overleden werknemer.

Hoe zit het met de risicopremies?

Jij betaalt de premie voor de verzekering bij overlijden van de werknemer iedere maand apart aan Zwitserleven PPI. Deze risicopremies zijn geen onderdeel van de beschikbare premies voor het pensioen.
Deze risicopremie tel je op bij het loon van uw werknemer. Hierop houd je dus iedere maand of per jaar loonheffing in. Dit doe je niet voor de beschikbare pensioenpremie.

Hoeveel je precies moet inhouden, lees je in deze pdf.

Als je geen loonheffing inhoudt over de premies, dan moet je over de uitkering loonheffing inhouden. Dit is nadelig voor de partner.

Kan ik de Nu PensioenRekening opzeggen?

Dat kan bij Zwitserleven PPI met een opzegtermijn van twee maanden. Hierna ben je Zwitserleven PPI geen premies meer verschuldigd. De pensioentoezegging is echter wel een arbeidsvoorwaarde. Je kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijf je wel verplicht om pensioen voor de werknemers te regelen zolang de werknemers dit van je verwachten.

Wat als ik de pensioenkosten voor de Nu PensioenRekening niet meer kan betalen?

Dan informeert Zwitserleven PPI de werknemers als je de factuur na aanmaning niet uiterlijk op de vervaldatum hebt voldaan. Nadat Zwitserleven PPI de werknemers heeft geïnformeerd, maken we de verzekeringen premievrij en stopt de opbouw van hun pensioen. De precieze voorwaarden en termijnen spreekt Zwitserleven PPI met je af in de overeenkomst voor de Nu PensioenRekening.

De pensioentoezegging blijft echter wel een arbeidsvoorwaarde. Je kunt hier niet zomaar mee stoppen. Daarom blijf je wel verplicht om pensioen voor de werknemers te regelen zolang de werknemers dit van je verwachten.